top of page

YRITYKSEMME

Yrityksemme on Suomen ensimmäinen konsulttitoimisto, jolla on oma hitsaus tuotantotilansa. Tämän ansiosta kykenemme tarjoamaan kehitysprojekteja tuotteiden valmistettavuuden, hitsattavuuden sekä laadunvarmistuksen kehittämiseksi. Lisäksi kykenemme tarjoamaan freelancer hitsareille monipuolista räätälöityä täsmäkoulutusta sekä pätevöintejä.

CONEXPERTOS
SSA2023.jpg

Hei! Olen Samuli Saarela, ja toimin CONEXPERTOSIN asiantuntijana. Olen koulutukseltani tuotantotekniikan ja tuotantotalouden insinööri (AMK) vuodesta 2005. Lisäksi olen pätevöitetty kansainvälinen hitsausinsinööri IWE vuodesta 2007 sekä kansainvälinen hitsaustarkastaja IWI-C vuodesta 2013.

Työkokemukseni (30 vuotta) on alkanut jo 13 vuotiaana isäni yrityksessä metallialan työntekijänä. Vaikka olenkin viimeiset yli 20 vuotta kerännyt teollista kokemusta erinäisissä työnjohtajan, päällikön, asiantuntijan ja johtajan tehtävissä kansainvälisesti, olen edelleen tähän päivään asti pitänyt yllä hitsaustaitojani sekä hitsaajan pätevyyksiäni Saarelan Teräsrakenne Oy:n tuotannossa. Olen työskennellyt yhden miehen yrityksestä suureen pörssiyhtiöön mikä on tuonut perspektiiviä asioiden soveltamisessa.

Asiantuntijuuteni perustuu käytännön töiden lisäksi monipuolisiin työtehtäviin, kuten:

 • Hitsauskoordinointi

 • Laatujärjestelmien rakentaminen ja niiden johtaminen

 • IT-järjestelmien implementointi projektit

 • Ostettujen uusien tytäryhtiöiden haltuunotto

 • Sisäiset investointi ja kehitysprojektit

 • Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden, tuotteistamisen, valmistettavuuden sekä laadunvarmistuksen kehittäminen ja valvonta

 • Yrityksen tuotannonohjaus, HR, hankinnat, talous ja hinnoittelu

 • Toimitusprojektien johtaminen

 • Toimittajavalvonta, FAT (Factory Acceptance test) ja SAT (Site Acceptance Test)

 • Sopimusvalmistusmyynti

 • Kansainvälinen projektimyynti

 • Kansainvälinen service myynti

 • Service liiketoimintayksikön rakentaminen, kehittäminen ja johtaminen

 • Työmaa valvonnat, käyttöönotot, tarkastukset, koulutukset ja konsultointi

 • EU:n uuden Akkuasetuksen implementointi akkutehtaaseen

Yhteenvetona koen ymmärtäväni toimintamallien erilaisuuden mikro yrityksestä aina suuriin teknologiayhtiöihin, alihankkijasta omia tuotteita valmistavaan sekä volyymituotannosta projektituotantoon. Edellä mainitun etuna on kohdata laajalla skaalalla hyvät ja hankalat kokemukset päätösten sekä neuvonnan tueksi.

Samuli Saarela (SSA)

IWE ja IWI-C sertifikaatit:

 • LinkedIn
Saarelan Teräsrakenne Oy
Halli 2022.png

Vuonna 1973, Heikki Saarela perusti Saarelan Metalli Tmi yrityksen alkaessaan sivutyönään valmistaa polttoleikkeitä Parkano Oy:n tehtaalle (Nykyinen Super Steel Oy). Samaisessa paikkaa Heikki oli myös päätyössään hitsaajana. Saarelan Metalli oli ensimmäinen Parkanossa perustettu alihankinta yritys jonka juuret juontavat Parkanon tehtaaseen. Nykyisellään Parkanon ja Kihniön alueella on huomattava määrä menestyviä samat juuret omaavia konepajoja.

1974 Heikki siirtyi Parkano Oy:ltä täysipäiväiseksi yrittäjäksi kasvattaen bisnestään vuosi vuodelta työllistäen parhaimmillaan 7 työntekijää. Kätten jälki näkyy Pirkanmaalla ja kauempanakin monissa rakennusten teräsrakenteissa, julkisivuissa, ovissa jne.

90-luvun lama vaikutti merkittävästi yrityksen toimintaan, jolloin Heikki jäi ainoaksi tekijäksi yritykseen apunaan poikansa Samuli, joka alkoi 13 vuotiaana koulun ja harrastusten lomassa työskennellä verstaalla. Laman seurauksena Heikki päätti siirtää bisnestään teräsrakenteista enemmän koneenrakennuksen alihankkijaksi huomattuaan alan kasvavan, johtuen isojen laitevalmistajien alettua ulkoistamaan omaa valmistustaan.

1997 Perustettiin Saarelan Teräsrakenne Oy Saarelan Metallin rinnalle tavoitteena alkaa siirtämään toimintaa toiminimen alta osakeyhtiöön. Tämä saatiinkin päätökseen vuonna 2014, jolloin Saarelan Metalli poistettiin kaupparekisteristä. Tähän päättyi 40 vuoden toiminimi aikakausi.

2012 osakeyhtiöön perustettiin aputoiminimi, SSA Weld-Engineering, mikä keskittyi metallialan yritysten laatu- ja hitsauskonsultointiin. Samalla kertaa yrityksessä aloitettiin sukupolvenvaihdos prosessi, jossa Samuli siirtyi yritykseen toiseksi osakkaaksi.

2021 SSA Weld-Engineering nimi siirtyi historiaan ja tilalle syntyi Conexpertos. Nimi on monisyinen; se on espanjaa ja on suomeksi "asiantuntijoiden kanssa/mukana", lisäksi "con" viittaa "consultancy" sanaan tarkoittaen konsultointia.

Yrityksemme on jättänyt melkoisen perinnön ammattitaitoisten metallimiesten luomisessa. Vuosikymmenien saatossa kymmenet metallimiehet ovat saaneet yrityksessämme hyvää oppia. Ja pian Heikin koulutukseen on saapumassa  uusia toivoja, kun Samulin kaksi nuorta poikaa ovat osoittaneet kiinnostusta alan töihin.

Yrityksemme täytti vuonna 2023 huimat 50 vuotta, mikä antaa hyvän perustan toiminnallemme ja sen kasvulle seuraavaksikin 50:ksi vuodeksi.

bottom of page